Homepage


De Getijden - Website van Theo Wierema

Welkom op mijn website. Op deze website vind U informatie over De Getijden en wat ik mogelijk voor U kan betekenen.

De reiziger

De moderne mens is een reiziger die zijn weg zoekt in een onbekend landschap. Vroeger voorzagen 'grote verhalen' (oa religies) als vanzelfsprekend die reis van een kader en betekenis en werd dat kader van generatie op generatie doorgegeven. Nu is het aan de reiziger zelf om met brokstukken van die grote verhalen en allerlei nieuwe indrukken een eigen begaanbare weg te vinden. Gaandeweg geven ze daarbij duiding en zin aan hun eigen reis; vertellen ze er een eigen verhaal over. De ervaring laat zien dat het daarbij niet altijd meevalt om op koers te blijven als het allemaal uit jezelf moet komen.

Oud nieuws                                                                                                                                              

En dat wijkt dan qua vorm dan weer niet zo veel af van de kern waaromheen religies en grote levensbeschouwingen zijn ontstaan. Het nieuwe is dat de individuele reiziger en zijn individuele reis meer centraal staat. Het oude is dat er hoe dan ook een verhaal over die reis schijnt te moeten worden verteld, hoe bescheiden, beperkt en regelmatig bijgesteld dan ook. Dit dan om die reis te voorzien van een context en je doen en laten tegen die achtergrond betekenis te geven. Vaak wordt onderschat welke dragende en motiverende (of destructieve) rol een dergelijk betekenisgevend verhaal voor het individu én de samenleving heeft.

Met of zonder religie

In hun levensverhalen verweven mensen elementen die zij al doende aantreffen in hun leven. Daarbij plaatsen mensen wereldwijd dat leven vaak ook in een bredere religieuze context. Ze zien een verbinding tussen hun tocht en die van de kosmos, het leven, de energie, God. Anderen doen dat niet. Sommigen van hen omdat ze vinden dat ze hier niets zinnigs over kunnen zeggen, anderen omdat een dergelijke verbinding niet past in hun kader.
 

     Dynamische samenleving op spanning

      Onze samenleving verandert snel. Mede daardoor moeten mensen en de
      maatschappij als geheel telkens een nieuw evenwicht vinden tussen mensen, hun
      waarden en gewoonten. In die samenleving staat religie om verschillende redenen
      onder druk. Daarbij valt op dat de kennis over religie bij opiniemakers én anderen
      niet zelden te wensen overlaat. Hoe vaak ontspoort de dialoog daardoor en
      kunnen tegenstellingen eerder verscherpt en verdiept raken? Wie over dit
      fundamenteel aspect van het leven zinvolmee wil praten moet weten waar hij of
      zij het over heeft

Dit is het werkveld van De Getijden

In het aanbod van de Getijden staat die reiziger met zijn verhaal, midden in onze dynamische samenleving, centraal. Gedegen kennis van de samenleving en van wat mensen drijft vraagt van professionals, opiniemakers en anderen gedegen kennis van religie en levensbeschouwing, in al haar fascinerende én destructieve facetten. De Getijden is niet neutraal, wie immers wel, en staat voor kwaliteit, betrokkenheid en oog voor wat mensen ten diepste draagt en beweegt.

Image result for facebooklogo

 

De Getijden


Gaat voluit voor religie. Niet kritiekloos maar wel gefascineerd door de veelzijdigheid van het
fenomeen.  Gefascineerd ook door de wijze waarop alle volwassen religies uitdrukking geven aan het besef dat het leven ten diepste gegeven is en deelneemt aan een groter spel waarvan de contouren, soms heel even, een beetje zichtbaar worden.

Gaat voluit voor de christelijke traditie; als bron, als leerschool, als weg. Niet als enig zaligmakende weg. Wel als begaanbaar en levenbrengend pad dat je leert leven in en verbintenis met meer vragen dan antwoorden.